7 yıl sonra milli gelir

7 yıl sonra milli gelir
Türkiye'nin 2007-2013 yılları arasında yol haritasını oluşturacak 9. Kalkınma Planı'nda hedefler netleşti.Abone ol

Buna göre Türkiye, 2007-2013 döneminde ortalama yüzde 7 büyüyecek,dönem sonunda kişi başına gelir de 10 bin 99 dolara çıkacak.

Son Yüksek Planlama Kurulu (YPK) toplantısında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat sonrası, taslak Plan'daki hedefler yeniden belirlendi.

YPK'ya sunulan ilk taslakta, 2013 yılında kişi seo firması başına gelir 8 bin 723 dolar olarak öngörülürken, yapılan revizyonla birlikte bu rakam 10 bin 99 dolara çıktı. Buna paralel ortalama büyüme rakamı da yüzde 6.5'ten yüzde 7'ye çekildi. Yeni hedeflerle birlikte, 2013 yılında satın alma gücü paritesine göre kişi başına GSYH'nın 15 bin 332 dolara, gayrisafi yurtiçi hasıla rakamının ise 797 milyar dolara ulaşması hedefleniyor.

Cari açık azalacak

Taslak planda, 2013 yılında Türkiye'nin 210 milyar dolarlık ihracat yanında, 275 milyar dolarlık da ithalat yapacağı öngörüldü. Dış ticaret hacminin GSYH'ye oranınında, bu yılki yüzde 54.4 seviyesinden yüzde 59'a ulaşması planlandı. Bu yıl turizmden 19.6 milyar dolar gelir bekleyen Türkiye'nin, 2013 yılına gelindiğinde, bunu 36 milyar dolara çıkaracağı da tahmin edildi.

Cari işlemler açığının GSYH'ye oranının bu yılki yüzde 7.3 seviyesinden dönem sonunda yüzde 3'e düşmesi de hedeflendi.

Enflasyon yüzde 3'e inecek

Planda, bu yıl 17 milyar dolarlık doğrudan yabancı sermaye çekeceği hesaplanan Türkiye'nin, 2007-2013 döneminde yıllık ortalama 12.1 milyar dolar yabancı sermaye alacağı öngörüldü.

Bu yıl için öngörülen yüzde 5'lik enflasyon hedefinin korunduğu planda, 2013 yılı enflasyonu da yüzde 3 olarak belirlendi. Bu arada 9. Plan taslağı, Bakanlar Kurulu'nda imzaların tamamlanmasının ardından Meclis'e sevk edilecek.Kategori : EKONOMİ